Styrelsen 2020

 

Roll Namn Mandattid Vald t o m  Kommentar
Ordförande Cathrine Sandberg  2 år  2022  
Vice ordförande Karin Andersson  2 år  2021  
Kassör Åsa Adler  2 år  2022  
Sekreterare Susanne Larsson  2 år  2021  
Ledamot Monica Rohland  2 år  2022  
Ledamot Tuija Riuttanen  2 år 2021  
Ledamot Rebecka Dahlquist  2 år 2022  
Ledamot Kristina Hagman  1 år  2021  
Ledamot Astrid Längsjö Olovsson  1 år 2021  
Ledamot Lina Gustavsson  1 år 2021  

 

Revisorer

Revisor Petra Andersson
Revisor suppleant Giesela Magnusson

 

Valberedning

Sammankallande Amanda Hagberg
Ledamot Matilda Sandelin
Ledamot Martina Stockhaus
Ledamot Maria Olofsson
   

 

Styrelsemöten 2021

Styrelsen sammanträder sex gånger per år. Exakt datum fastställs löpande.

Vår: Höst:
Mars Augusti
April Oktober
Juni December

Mötesprotokoll

Protokoll från Årsmöten och Höstmöten

Protokoll från konstitutionerande möte 2014

Protokoll från årsmöte 2015

Minnesanteckningar från höstmöte 2015

Verksamhetsberättelse för 2015

Årsmöte 2016

Årsmöte 2017

Höstmöte 2017

Årsmöte 2018

Årsmöte 2019

 

Protokoll från styrelsemöten

2014 2015 2016 2017 2018 2019
2014-10-28  
2014-12-14 2015-01-12
2015-01-21 (Extra)
2015-04-19
2015-06-07
2015-06-11  (Extra)
2015-09-07
2015-10-12 (Budgetmöte)
2015-12-07

2016-04-10  
2016-05-12
2016-06-15
2016-08-03
2016-10-12
2016-11-24

2017-01-08  
2017-04-04
2017-05-02
2017-06-26
2017-08-17
2017-09-25
2017-12-19

2018-02-25
2018-04-12
2018-05-13
2018-06-18
2018-08-14
2018-10-15
2018-11-18

2019-01-25
2019-02-24
2020 2021 2022 2023 2024 2025

 2020-04-02

2020-08-17

2020-09-28

2020-11-17

2021-03-16

2021-04-13

2021-01-12