Styrelsen 2024

 Presentation av styrelsen

Roll Namn Mandattid Vald t o m  Kommentar
Ordförande Jan Berndtsson  1(2) år 2024  Fyllnadsval
Vice ordförande Lina Gustavsson  2 år 2025  
Kassör Giesela Magnusson  2 år 2024  
Sekreterare Åse Arnvik  2 år 2025  
Ledamot Karin Andersson  2 år 2024  
Ledamot Tuija Riuttanen  2 år 2025  
Ledamot Hanna Lundqvist  1(2) år 2024  Fyllnadsval
Ledamot Cecilia Ericsson  1 år  2024  
Ledamot Monica Rohland  1 år 2024  
Ledamot Manuela Gustavsson  1 år 2024  

 

Ansvarsområden inom styrelsen

Tävling  Ungdom Fritid Hemsida/Sociala  medier

Tuija
Lina

TBD

Monica
Karin

 TBD

Revisorer

Revisor Petra Andersson
Revisor suppleant Åsa Adler

 

Valberedning

Sammankallande Tina Rinaldo
Ledamot Isabella RInaldo
Ledamot Astrid Längsjö
Ledamot  
   

 

Styrelsemöten 2024

Styrelsen sammanträder sex gånger per år. Exakt datum fastställs löpande.

Vår: Höst:
Mars Augusti
April Oktober
Juni December

Mötesprotokoll

Protokoll från Årsmöten och Höstmöten

Protokoll från konstitutionerande möte 2014

Protokoll från årsmöte 2015

Minnesanteckningar från höstmöte 2015

Verksamhetsberättelse för 2015

Årsmöte 2016

Årsmöte 2017

Höstmöte 2017

Årsmöte 2018

Årsmöte 2019

Årsmöte 2020

Årsmöte 2021

Årsmöte 2022

Årsmöte 2023

Årsmöte 2024

 

Protokoll från styrelsemöten

2014 2015 2016 2017 2018 2019
2014-10-28  
2014-12-14 2015-01-12
2015-01-21 (Extra)
2015-04-19
2015-06-07
2015-06-11  (Extra)
2015-09-07
2015-10-12 (Budgetmöte)
2015-12-07

2016-04-10  
2016-05-12
2016-06-15
2016-08-03
2016-10-12
2016-11-24

2017-01-08  
2017-04-04
2017-05-02
2017-06-26
2017-08-17
2017-09-25
2017-12-19

2018-02-25
2018-04-12
2018-05-13
2018-06-18
2018-08-14
2018-10-15
2018-11-18

2019-01-25
2019-02-24
2020 2021 2022 2023 2024 2025

 2020-04-02

2020-08-17

2020-09-28

2020-11-17

2021-01-12
2021-03-16
2021-04-13
2021-06-07
2021-09-23
2021-11-23 v2

 

 

2022-01-11
2022-03-16
2022-04-12
2022-06-08
2022-08-02
2022-09-19
2022-11-01

 2023-01-06
2023-04-05
2023-04-27
2023-06-21
2023-08-02

 2024-03-12
2024-04-17
2024-05-20