Styrelsen 2019

Uppdaterad 2019-11-09 efter att Markus Nyström och Camilla Billström lämnat styrelsen.

Ordförande Cathrine Sandberg    
Vice ordförande Vakant  
Kassör Åsa Adler    
Sekreterare Jeanette Cavelström    
Ledamot Monica Rohland    
Ledamot Vakant    
Ledamot Susanne Larsson    
Ledamot Karin Andersson
   
Ledamot Emma Härnström    
Ledamot Jessica Svalstrand    

 

Revisorer

Revisor Petra Andersson
Revisor suppleant Giesela Magnusson

 

Valberedning

Sammankallande Amanda Hagberg
Ledamot Matilda Sandelin
Ledamot Hanna Fagerström
Ledamot Maria Olofsson
   

 

Styrelsemöten 2019

Styrelsen sammanträder sex gånger per år. Exakt datum fastställs löpande.

Vår: Höst:
Mars Augusti
April Oktober
Juni December

Mötesprotokoll

Protokoll från Årsmöten och Höstmöten

Protokoll från konstitutionerande möte 2014

Protokoll från årsmöte 2015

Minnesanteckningar från höstmöte 2015

Verksamhetsberättelse för 2015

Årsmöte 2016

Årsmöte 2017

Höstmöte 2017

Årsmöte 2018

Årsmöte 2019

 

Protokoll från styrelsemöten

2014 2015 2016 2017 2018 2019
2014-10-28  
2014-12-14 2015-01-12
2015-01-21 (Extra)
2015-04-19
2015-06-07
2015-06-11  (Extra)
2015-09-07
2015-10-12 (Budgetmöte)
2015-12-07

2016-04-10  
2016-05-12
2016-06-15
2016-08-03
2016-10-12
2016-11-24

2017-01-08  
2017-04-04
2017-05-02
2017-06-26
2017-08-17
2017-09-25
2017-12-19

2018-02-25
2018-04-12
2018-05-13
2018-06-18
2018-08-14
2018-10-15
2018-11-18

2019-01-25
2019-02-24