Vinirs styrelse har för 2020 reviderat sponsringspolicyn enligt följande:

Beslutsförfarande:

Alla ärenden om sponsring ska avgöras på ett styrelsemöte.

Eventuella förfrågningar och underlag där fråga om sponsring ska behandlas ska underställas styrelsen minst en vecka innan styrelsemötet.

Budget för sponsring:

Vinir avsätter 2020 ca 25 000 kr till sponsring enligt följande fördelning:

Tävling:                 ca 15 000 kr

Aktiviteter:         ca 10 000 kr

Sponsring av tävling:

Vinir kommer sponsra tävlande medlemmar enligt följande:

KM: Vinir sponsrar kombinationsvinnare med 1 000 kr

SM Sport och GK: Vinir sponsrar med ett profilplagg, ett plagg per deltagande ryttare. Plaggen kommer i år ha Vinirs logo samt tryck med SM 2020.

Lag-SM: Vinir sponsrar med anmälningsavgift samt med lagets profilplagg med Vinirs logo.

NM: Vinir sponsrar med 1 000 kr för resekostnader. Eventuella tävlande från Vinir på NM önskas i gengäld berätta om sitt NM-deltagande vid ett senare Vinirmöte, förslagsvis höstmötet.

Sponsring av aktiviteter:

De flesta aktiviteter planeras och genomförs huvudsakligen av aktivitetssektionen, men även av styrelsen och andra sektioner. Dessa aktiviteter sponsras helt eller delvis av Vinir.

Grundprincipen för Vinirs aktiviteter är att de ska möta en bredd av medlemmar, t ex både ryttare och icke ridande, både dig med egen häst eller dig som rider på ridskola eller är medryttare, både gammal och ung. Den gemensamma nämnaren är intresset för islandshästen. Bredden i aktiviteter kan bestå av uteritter, föreläsningar, kurser med både ridande och fotfolk etc.

Sponsring av aktiviteter kan även ske genom initiativ till ansökan av enskilda medlemmar. Aktiviteten kan då komma att sponsras helt eller delvis av Vinir under förutsättning att den berör många medlemmar och är öppen för minst 10 deltagare. Aktiviteten ska godkännas av styrelsen, annonseras i förväg på Vinirs hemsida och facebooksida och därefter öppnas för anmälan.

Individuell sponsring:

Utöver ovanstående sponsring är Vinirs policy att ingen individuell sponsring kommer ske 2020. Syftet är att värna bredden i sponsringen. Skulle det finnas särskilda skäl för prövning av individuell sponsring är det en förutsättning att sponsringen av individen på ett tydligt sätt gagnar föreningen och detta över en längre tid.

Övrig sponsring:

Arrangemang av SIF hanteras enligt deras policy.

Vid eventuell sponsring tillsammans med andra aktörer utanför föreningen kommer Vinir kräva nödvändig insyn och transparens för beslutsunderlag vad gäller totala kostnader, kostnadsfördelning mellan olika aktörer etc.