Här finns nu både ryttarbrev, startlistor och funktionärsschema till de båda dagarna på Vinir KM!

Vuxendagen Lördag 23 September

Ryttarbrev, version 2

Startlista, version 4

Funktionärsschema

Ungdomsdagen Söndag 24 September

Ryttarbrev, version 2

Startlista, version 5

Funktionärsschema