För att förtydliga vad som gäller för att få sponsring vill vi lämna följande information:

Endast medlemmar i Vinir och lag som tävlar för Vinir på Lag-SM kval och Lag-SM kan få sponsring.

Om någon lagmedlem är huvudmedlem i annan förening så ska hon/han vara stödmedlem i Vinir.

Hälsningar från styrelsen, genom Hanna Löfgren