SIF:s Tävlings Sektion (TS) har beslutat att genomföra ändringen angående nivåer på tävling så som föreslagits. Nivåerna finns i korthet beskrivna här nedan. Hela informationen inklusive syfte och mål finns på SIF:s hemsida.

Vi har beslutat att Vinir KM 2016 är en nivå 3-tävling. Hur det kommer att se ut för våra tävlingar 2017 är inte beslutat ännu.

Följande nivåer finns att anordna för tävling anordnad from augusti 2016:

Lokal Tävling Nivå 1/Observationstävling

Denna tävlingsnivå ligger till grund för landslagsuttagning. Den ska alltid ha World Ranking-status och dömas av 5 domare; tre FEIF-domare, varav en utländsk, och två nationella domare.

Lokal tävling Nivå 2

En nivå 2-tävling döms av 5 domare varav minst tre ska ha nationell eller FEIF-status. Från nivå 2-tävling kan man kvala till SM i alla grenar.

Lokal tävling Nivå 3

En nivå 3-tävling döms av 3-5 domare och det räcker med lokaldomare. Arrangören väljer vilka grenar som erbjuds. Alla grenar som erbjuds ska vara utan krav på föregående kval. Om antalet domare är 5 så kan ryttarna kvala till SM i de så kallade 2-grenarna, det vill säga de grenar där man rider flera på banan samtidigt (T3, T4, V2 och F2). Om antalet domare är 3 kan barn kvala till SM i T8 och V5.

Lokal tävling nivå 4

Alla grenar kan erbjudas utan föregående kval. 1-2 domare dömer. Resultaten blir inofficiella. 

Länk till informationen på SIF:s hemsida: http://www.icelandichorse.se/T%C3%A4vling/Reglementen/Nyhetert%C3%A4vling2017.aspx