Smittskydd är allas vårt ansvar. För att inte utsätta varandras hästar för onödig smitta med sjukdomar finns i alla hästsporter strikta regler för hur sjukdomsfall, misstänkta och konstaterade, ska hanteras. Allt för att eventuell smitta ska hållas så begränsad som möjligt.

Kan du med gott samvete skriva på en ryttarförsäkran? En rekommenderad karantäntid är 21 dagar. Har din häst fått en ny kompis i hagen eller stallet? Har man hanterat karantänen på ett bra sätt? Behöver du själv fundera på att ”isolera” din egen häst 21 dagar innan tävling? Detta är viktiga frågor att ställa sig innan man åker iväg med sin häst till inte bara tävling utan även träning, eller annat evenemang.

Ryttarförsäkran

Vinir Islandshästförenings styrelse rekommenderar alla som anordnar evenemang, hemma-hos-ritter, tävlingar etc där hästar från olika stall träffas att be alla ryttare lämna in en Ryttarförsäkran vid ankomst.

Du som ryttare och hästägare är ansvarig för att din häst inte har med sig smitta till en tävlingsplats, eller annat tillfälle där flera hästar samlas. 
När du skriver på Ryttarförsäkran intygar du att:

  • Du accepterar och lovar att följa villkoren i FEIF Rules & Regulations uppförandekod.
  • Du försäkrar heder och samvete, att under de tre senaste veckorna, räknat från dagen, har hästen
    • icke visat tecken som kan tyda på smittsam sjukdom.
    • icke varit uppstallad i stall, där smittsam sjukdom dig veterligen förekommit,
    • ej heller på annat sätt varit i kontakt med annan häst, som såvitt känt kan misstänkas ha haft någon sjukdom och
    • är erforderligt tränad för tävlingsdeltagande samt i övrigt dig veterligen frisk. 

Säkerställ att du förstår innebörden av det du skriver på genom att läsa igenom FEIFs uppförandekod: 
https://www.feif.org/Serv…/Documents/RulesandGuidelines.aspx

Blankett för Ryttarförsäkran finns här:
http://www.icelandichorse.se/…/blanket…/ryttarforsakran.pdf…

Ansvar

Vi uppmanar er att inte klappa eller hantera varandras hästar, eller låna utrustning av någon utanför Ert eget stall. Detta gäller även medföljande fotfolk.
Vid tävling kommer vi att fortsättningsvis lämna prisrosetten till ryttaren vid prisutdelning, i stället för att gå mellan hästarna och sätta på rosetter.

Det är viktigt att vara uppmärksam på hur hälsoläget är i stallet, inte minst för hästarnas välmående. Sjukdomar hos hästar kan ta allvarliga vändningar eller orsaka konsekvenser för andra hästägare om smitta förs vidare. Även gemensamma hästtransporter kan utgöra en smittorisk om man inte tänker på detta.

Det som till exempel ser ut att vara en enklare förkylning kan vara symptom på en allvarligare luftvägsinfektion, till exempel kvarka eller virusabort Har hästarna inte hållits isolerade, eller varit på ett evenemang eller tävling, kan spridningen bli större än nödvändigt. Det kan orsaka stora ekonomiska konsekvenser för hästverksamheter och stuterier, tränare och andra som lever på sin verksamhet, tävlingshästägare, men även för ryttare som har detta som hobby och lägger ner mycket pengar på träning och tävling.

Det är alltså viktigt för all hästverksamhet att hästarna skyddas från smittor och att infektioner kan bekämpas effektivt.

Tänk på att smitta inte bara sprids mellan olika hästar, utan även kan överföras via kläder och skor! Visa varandra respekt genom att inte besöka olika stallar eller ens ett möte iförd dina ridkläder och skor som du haft i stallet där hemma.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen för Vinir Islandshästförening