Kursen är full! Men det går bra att ställa sig på väntelista.

Vinirs aktivitetssektion har nöjet att bjuda in alla medlemmar till tappskokurs! Kursledare är Nina Eriksson och Per Nilsson, båda auktoriserade hovslagare.

Pga svårigheter att få fram hästar att träna på (och vi har full förståelse för att man inte vill låna ut sin häst som träningsobjekt), så får var och en ta med sig egen häst. En häst räcker för två personer att öva på, så det går bra att samsas i samförstånd med den som äger hästen. Man kan även delta utan häst och se och lyssna. Priset för det är samma.

Dag: Lördag 3 september

Tid: 09:00-16:00

Plats: Stall Klevsvik, Kungsbacka

Pris: 600 kr

Hästarna kan vistas i gästhage under dagen. Teorin hålls i stugan, praktiken i maskinhallen.

Antal platser är begränsat till 10 deltagare. I första hand är kursen till för Vinir-medlemmar, men i mån av plats kan även medlemmar från andra föreningar delta. Vinir bjuder på fika. Tag med egen lunch!

Under dagen varvas teori och praktik. Vi går igenom allmän kunskap om hoven, när man ska göra något och när man som lekman ska ringa någon. Verktygen, och hur de används. Hur man planar skor. Vid intresse, och i mån av tid, kan de även gå igenom lite om tex fång.

Anmälan via SMS till Monica Rohland, 0707-71 03 00, senast 31 augusti. Uppge i anmälan om du har med egen häst eller inte. Betalning sker till Vinirs bankgiro 596-9514, eller Swishnr: 123 024 1398 i samband med bekräftad anmälan. Betalningsmottagare är Vinir Islandshästförening. Märk inbetalningen med ditt namn och ”tappskokurs”.