Som informerades på höstmötet så har det skett förändringar i Vinirs styrelse.

Markus Nyström har lämnat ordförandeposten och lämnat styrelsen. Vice ordförande Cathrine Sandberg går in som ordinarie ordförande fram till kommande årsmöte.

Camilla Billström har lämnat sekreterarposten och lämnat styrelsen. Ledamoten Jeanette Cavelström går in som sekreterare fram till kommande årsmöte.

Markus och Camilla har valt att lämna Vinirs styrelse för att kunna lägga tid och kraft på att vara delaktiga i arbetet med att få ordning på SIFs ekonomi. Vi önskar dem stort lycka till med detta viktiga uppdrag!

Hälsningar från styrelsen