Vinirs styrelse bjuder in till digitalt årsmöte för 2021.

Dag: Söndag 28 februari

Tid: 17:00

Mötet kommer att vara online i någon form, vi återkommer om hur det ska gå till när det närmar sig.

Årsmöteshandlingar kommer att läggas ut på hemsidan och  länk skickas ut digitalt till alla medlemmar i så god tid som möjligt innan mötet (senast en vecka innan). 

Motioner ska vara styrelsen tillhanda på senast 4 veckor innan mötet (31 januari).