Föreläsning med Charlotta Liedberg om hälsosam utfodring av islandshästen

Vinirs aktivitetssektion har nöjet att bjuda in till en föreläsning med Charlotta Liedberg!

Tid: fredag 12 februari kl 18-20
Plats: Stugan i Bunketorp
Pris: 50 kr inkl fika

Charlotta är islandshästhippolog och vidareutbildar sig just nu till master in science med inriktning
på djur. Hon kommer bl a prata om foderstat och hullbedömning. Hur vi bäst håller våra hästar
friska och välmående utifrån foder.
I och med sina utbildningar har Charlotta uppdaterad kunskap inom området. Dessutom kommer
hon att berätta lite för oss om en studie hon kommer vara med och bedriva på Hòlar nu under våren.

Välkomna till en lärorik och intressant föreläsning!

Anmälan till Monica Rohland via SMS till 070 77 10 300 senast 10 februari. Max 60 deltagare, så först till kvarn.

Betalning skall finnas på Vinirs konto senast 10 februari. Märk betalningen med ditt namn och "Föreläsing".

Bankgiro

596-9514, betalningsmottagare är Vinir Islandshästförening

Swish

Swishnr: 123 024 1398